Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) powstał w 2005 roku i organizowany jest zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Świadczenia polegają na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych oraz leczenia osób znajdujących się w stanach zagrożenia zdrowia i życia z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych, a w szczególności w wyniku wypadku, urazu lub zatruć u dorosłych i dzieci.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Oddział zlokalizowany jest na parterze budynku B szpitala i posiada obszar segregacji medycznej i przyjęć, gabinet konsultacyjny, dekontaminacji oraz gabinet zabiegowy wraz z gipsownią. Na oddziale znajduje się również sala obserwacyjna, sala intensywnego nadzoru medycznego oraz sala resuscytacyjno – zabiegowa.
Oddział posiada łącznie 6 łóżek dla pacjentów.

SOR wyposażony jest w profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny, reanimacyjny i ratunkowy, obsługiwany przez zespół lekarzy specjalistów, pielęgniarki i wykwalifikowanych ratowników. Praca tego typu oddziału jest organizowana tak, aby maksymalnie skrócić czas diagnozy i udzielania fachowej pomocy chorym w stanie zagrożenia życia.

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu:

  • recepty na stosowane przewlekłe leki;
  • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie;
  • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.