Umowa dotycząca Termomodernizacji kompleksu budynków Szpitala

W dniu 31.05.2012 Spółka ,, ZDROWIE’’ podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.,, Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala przy ul. Hallera w Kwidzynie’’ w formie dotacji oraz pożyczki. Podpisanie Umowy jest pozytywnym efektem zgłoszenia przez Spółkę tego przedsięwzięcia do dofinansowania przez NFOŚ i GW w konkursie w ramach Programu System Zielonych Inwestycji ( GIS III) w roku 2011. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30.06.2013.