Historia szpitala

Z powodu zawieruchy wojennej nieznane są początki kwidzyńskiego szpitala. Z dostępnych źródeł wiadomo jedynie, że szpital położony w południowej części miasta, przy obecnej ulicy gen. Józefa Hallera 31, naprzeciwko cmentarza katolickiego (obecnie zamienionego na park), liczył na początku lat 30-tych XX wieku 150 łóżek (1932/33). W roku 1937 ilość ta wzrosła do 200 łóżek. Wiadomo też, że w trakcie wojny nie doszło do zniszczeń szpitala.

Do roku 1932/33 szpitalem kierował dr von Tippelskirch a następnie prof. dr Schubert, specjalista chirurg i ordynator chirurgii Uniwersytetu – Kliniki Królewca. Od roku 1934 szpitalem kierował dr Schipporeit – chirurg i ginekolog.

W tym czasie szpital powiatowo-miejski posiadał dwie części: szpital główny przy ulicy Rospitzer (obecnie ulica generała Józefa Hallera) i część prywatna przy obecnej ulicy J. Piłsudskiego. Po remoncie i rozbudowie w roku 1937, połączono obie części szpitala.

Szpital funkcjonował na I i II piętrze budynku głównego jako dwa duże oddziały: męski i żeński. Nie było podziału ze względu na rodzaj choroby (oprócz chorych krótkoterminowych tzw. sobotnio-niedzielnych, noworodków i chorych dzieci). Jedynie choroby zakaźne leczone były w osobnym budynku.

W Kwidzynie, po zajęciu przez wojska radzieckie 30 stycznia 1945 roku, zostało utworzonych wiele szpitali polowych ze względu na bliskość frontu. W tym celu zajęto wiele szkół i większych budynków. Przez te szpitale przewinęło się wtedy ok. 66 tys. chorych i rannych żołnierzy. W dniu 24 marca 1945 roku przybył do Kwidzyna Pełnomocnik Rządu RP, który przejął władzę od komendantury radzieckiej, a od 23 kwietnia 1945 roku rozpoczął organizowanie administracji publicznej jako pierwszy starosta.

Dzięki burmistrzowi Heliodorowi Chmielewskiemu, lekarzowi powiatowemu Edwinowi Richertowi oraz pielęgniarkom G. Kaliszewskiej i H. Sieradzińskiej – pod koniec maja 1945 roku szpital w Kwidzynie przyjął pierwszych pacjentów. Pod koniec tego roku szpital został odremontowany. Pierwszymi lekarzami szpitala po wyzwoleniu byli Stanisław Pelikowski, Wojciech Stankiewicz, Józef Szypkowski, Wacław Świątkiewicz i Alfons Wojewski a pierwszymi położnymi: Agnieszka Szmergalska i Stanisława Zielińska oraz pielęgniarka Gabriela Balcerowska.

W grudniu 1945 roku, aby uzyskać większe możliwości finansowe, szpital przekształcono z miejskiego na powiatowy. Pierwszym dyrektorem został Alfons Wojewski (1945 – 1949). Następni dyrektorzy to: Józef Szypkowski (1949 – 1953), Artur Kwaczyński (1953 -1955), Jerzy Winiarek (1956 – 1961), Zbigniew Goszczyński (1961 – 1967), Jerzy Skrzeszewski (1967 – 1969), Rajmund Wilke (1969 – 1976), Józef Kogut (1976 – 1991), Mirosław Górski (1991 – 2000). Dyrektor Mirosław Górski wraz ze swoim zastępcą Ryszardem Urbanowiczem rozpoczęli proces przekształcania szpitala w Kwidzynie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej funkcjonujący w ramach spółki prawa handlowego. Nowatorska, jak na ówczesne czasy, forma działania szpitala miała zapewnić sprawne i efektywne zarządzanie a także umożliwić poprawę stanu finansowego szpitala poprzez świadczenie odpłatnie usług zdrowotnych. W dniu 1 kwietnia 2001 rozpoczęła działalność nowa firma – „Zdrowie” Spółka z o.o., która przejęła zadanie prowadzenia szpitala będącego niepublicznym szpitalem samorządowym. Wśród udziałowców były lokalne samorządy, pracownicy szpitala oraz inwestor zewnętrzny. Pierwszym prezesem zarządu spółki i dyrektorem został wybrany Krzysztof Zieliński a następnie od czerwca 2003 spółką i szpitalem kierował Wojciech Kowalczyk. W lipcu 2009 r. stanowisko dyrektora objęła Agnieszka Rogala a po roku – od sierpnia do listopada 2010 r. -Elżbieta Madeja. Następnie funkcję dyrektora pełnił Leszek Czarnobaj, natomiast od końca października 2011 r. szpitalem kieruje Ryszard Urbanowicz.

Po roku 1989 władze samorządowe Kwidzyna zrzekły się rozpoczętej budowy nowego szpitala, który zaczął powstawać w podkwidzyńskiej wiosce Bądki. W zamian za to „stary” szpital został poddany modernizacji i zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny. Dzięki wsparciu władz samorządowych oraz miejscowych zakładów pracy, w tym International Paper Kwidzyn S.A., szpital cieszy nie tylko ładnymi, kolorowymi pomieszczeniami ale także dysponuje dobrym sprzętem medycznym. Jako w jednym z pierwszych szpitali na Pomorzu wprowadzone zostały w Kwidzynie laparoskopowe techniki operacyjne. W ogólnopolskim rankingu szpitali organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w roku 2005 szpital w Kwidzynie uplasował się na 19 miejscu a na 5 miejscu w rankingu „Przyjazny szpital” organizowanym przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdjęcia udostępnione przez Panią Justynę Liguz.